Beques i ajuts

BEQUES DESTINADES A ALUMNES QUE CURSEN BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS.

Les persones interessades a demanar la beca a l’estudi de caràcter general destinada a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius pel curs 2019/20, que promou el Ministeri d’Educació podeu consultar la convocatòria a la seva pàgina web:  www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios.html

Per aquest curs heu d’accedir a la pàgina: (https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1234).  Haureu d’emplenar les vostres dades personals, i únicament presentar la sol·licitud per internet. Si el procés ha estat correcte es generarà un justificant de la presentació telemàtica de la beca que haureu d’imprimir i guardar com a justificant de la presentació, però que no caldrà lliurar-lo a la unitat de beques excepte en els casos que s’indiqui expressament. El període de presentació finalitza el 1 d’octubre de 2019.

 

Per qualsevol consulta, podeu accedir al telèfon d’ajuda del ministeri 910.837.937, a l’adreça electrònica:                         (https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede.html) i a secretaria del centre

REQUISITS ACADÈMICS:

ELS ALUMNES DE PRIMER CURS: ACREDITAR UNA NOTA MÍNIMA DE 5,50 L’ÚLTIM CURS EFECTUAT ELS ALUMNES DE BATXILLERAT I CFGS. ELS ALUMNES DE CFGM NO SE’LS EXIGEIX NOTA MÍNIMA.

ELS ALUMNES DE SEGON CURS:  CFGM I CFGS CAL HAVER SUPERAT EL 85% DELS MÒDULS DELS CURS ANTERIOR, I A BATXILLERAT SUPERAR TOTES LES ASSIGNATURES O TENIR COM A MÀXIM 1 ASSIGNATURA SUSPESA.

REQUISITS ECONÒMICS:

– PER SER BENEFICIARI DE LA QUANTIA FIXA LLIGADA A LA RENDA (1.600€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: …………….3.771,00 euros.
 • Famílies de dos membres: ……….7.278,00 euros.
 • Famílies de tres membres: …….10.606,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: .13.909,00 euros.
 • Famílies de cinc membres:……..17.206,00 euros.

 

– PER SER BENEFICIARI DE L’AJUT DE QUANTIA VARIABLE (MÍNIM 60€) I QUANTIA FIXA LLIGADA A LA RESIDÈNCIA (1500€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: …………….13.236,00 euros.
 • Famílies de dos membres: …………22.594,00 euros.
 • Famílies de tres membres: ………..30.668,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: …….36.421,00 euros.
 • Famílies de cinc membres: ……….40.708,00 euros.

 

– PER SER BENEFICIARI DE L’AJUT DE BECA BÀSICA (200€) I QUANTIA FIXA PER EXCEL·LÈNCIA AL RENDIMENT ACADÈMIC (ENTRE 50€ I 125€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: ……………14.112,00 euros.
 • Famílies de dos membres: ………..24.089,00 euros.
 • Famílies de tres membres: ………..32.697,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: …….38.831,00 euros.
 • Famílies de cinc membres: ……….43.402,00 euros.

 

TOTS ELS REQUISITS, TIPUS BEQUES I QUANTIES ELS TROBAREU A:

 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/requisitos.htm.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA A LA SEGÜENT ADREÇA:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1234

NO CAL PRESENTAR EL RESGUARD de la presentació telemàtica de la beca a la secretaria del centre però és molt important conservar-lo fins la resolució de l’expedient.

 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 1 D’OCTUBRE DE 2019.

 

BEQUES I AJUDES PER NEE

S’ha obert el període per sol·licitar la beca de NEE pel curs 19-20 (Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo)

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 26 de setembre.

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria.html  

 

 

 

BEQUES PER LLIBRES, CASALS D’ESTIU I MENJADORS CURS 19-20