CAS

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Requisits d’accés:

Persones que posseeixen el títol de Tècnic o estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà.

Durada:

De setembre a maig.

Horari:

De dilluns a divendres, de 15:15 h a 19:30 h.

Contingut:

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica:

 

Part Comuna:

Llengua catalana    3 hores/setmana
Llengua castellana    3 hores/setmana
Llengua anglesa    5 hores/setmana
Tutoria    1 hora/setmana

Part Específica:

  • Matemàtiques(1)                                        4 hores/setmana
  • Química-Biologia(2) / Psicologia(3)        4          “

 

  • (1) Matèria obligatòria per a totes les opcions
  • (2) Matèria vàlida per a l’opció CT (cientificotècnològica) i EE (esportiva)
  • (3) Matèria vàlida per a l’opció HS (humanística i social)