Projecte Educatiu del Centre (PEC)

 

 

 

Trets d’identitat: Qui som?

Concreció de l’estructura: Com funcionem?

Anàlisi del context: On Som?

Formulació d’objectius prioritaris: Què pretenem?