Projecte Educatiu del Centre (PEC)

Qui som:  TRETS D’IDENTITAT

Què pretenem : OBJECTIUS PRIORITARIS

On som:  ANÀLISI DEL CONTEXT

Com funcionem: 

  • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
  • NOFC
  • PROJECTE TAC 
  • CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU