Preinscripció i Matrícula: Batxillerat

Calendari de Preinscripció i Matrícula

Presentació de sol·licituds: Del 14 al 24 de maig de 2018

Presentació de documentació: Fins el 28 de maig de 2018

Llistes amb el barem provisional: 5 de juny de 2018

Reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018

Sorteig: 14 de juny de 2018

Llistes definitives: 18 de juny de 2018

Llistes d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

Període de matriculació: Del 4 a l’11 de juliol de 2018
Període de matriculació extraordinària (alumnes pendents de l’avaluació de setembre) : del 5 al 7 de setembre de 2018

Documentació per a la matrícula


Imprès:

Ompleneu, imprimiu  i lliureu a la secretaria del centre amb la documentació detallada a continuació:

Documentació que cal presentar (ambdós casos):

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat  han de presentar la següent documentació :

Criteris generals

Criteris complementaris