Preinscripció i Matrícula: Infantil, Primària i ESO

Calendari de Preinscripció i Matrícula curs 2019-2020

Presentació de sol·licituds: Del 29 de març al 9 d’abril

Llistes amb el barem provisional: 26 d’abril

Reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig

Sorteig: 9 de maig

Llistes amb el barem definitiu: 14 de maig

Llistes d’admesos: 12 de juny

 Periode de matriculació: Del 20 al 26 de juny

Presentar la sol·licitud

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

La sol·licitud es pot presentar presencialment o per internet.

Imprimiu, ompleneu i lliureu a la secretaria del centre amb la documentació detallada a continuació:

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat  han de presentar la següent documentació :

Criteris generals

Criteris complementaris