Preinscripció i Matrícula: Infantil, Primària i ESO

Calendari de Preinscripció i Matrícula

Presentació de sol·licituds: Del 13 al 24 d’abril

Llistes amb el barem provisional: 3 de maig

Reclamacions: del 4 al 8 de maig

Sorteig: 11 de maig

Llistes amb el barem definitiu: 15 de maig

Llistes d’admesos: 12 de juny

 Periode de matriculació: Del 21 al 27 de juny

Imprès:

Imprimiu, ompleneu i lliureu a la secretaria del centre amb la documentació detallada a continuació:

Documentació que cal aportar (segons normativa vigent):