Preinscripció i Matrícula curs 2019-2020

imatgepre1920

Calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Matrícula: Del 20 al 26 de juny de 2019


Batxillerat 

Presentació de sol·licituds: Del 14 al 21 de maig de 2019 ( Novetat:  preinscripció electrònica o en suport informàtic)

Matrícula: Del 9 al 15 de juliol de 2019


– Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Presentació de sol·licituds: Del 14 al 21 de maig de 2019 ( Novetat:  preinscripció electrònica o en suport informàtic)

Matrícula: Del 9 al 15 de juliol de 2019


 Cicles Formatius de Grau Superior (Preinscripció electrònica o suport informàtic)

Presentació de sol·licituds: Del 29 de maig al 5 de juny de 2019

Matrícula: Del 18 al 23 de juliol de 2019


Sol·liciteu entrevista per als nivells que us interessin