Preinscripció i Matrícula curs 2019-2020

imatgepre1920

Durant el mes de febrer, es preveu que es publiqui la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que és una actuació prèvia a la publicació de la resolució per a la preinscripció del curs 2019-2020, amb la qual s’inicia el procés de preinscripció.

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

– Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

– Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019

– Formació professional: segona quinzena de maig de 2019

Sol·liciteu entrevista per als nivells que us interessin