Beques i ajuts

BEQUES 2021/2022

 

Trobareu tota la informació de la normativa al següent enllaç:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html#requisitos-generales                         

Per qualsevol dubte trucar al 910.837.937

RESUM:

1.- DESTINADES A ALUMNES QUE CURSEN BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS.

2.- REQUISITS ACADÈMICS:

      ELS ALUMNES DE PRIMER CURS: ACREDITAR UNA NOTA MÍNIMA DE 5 L’ÚLTIM CURS.

ELS ALUMNES DE SEGON CURS:  CFGM I CFGS CAL HAVER SUPERAT EL 85% DELS MÒDULS DELS CURS ANTERIOR, I A BATXILLERAT TENIR COM A MÀXIM 1 ASSIGNATURA SUSPESA.

3.- REQUISITS ECONÒMICS:

– PER SER BENEFICIARI DE LA QUANTIA FIXA LLIGADA A LA RENDA (1.700€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: …………….8.422,00 euros.
 • Famílies de dos membres: ……….12.632,00 euros.
 • Famílies de tres membres: ………16.843,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: …..21.054,00 euros.

 

– PER SER BENEFICIARI DE L’AJUT DE QUANTIA VARIABLE (MÍNIM 60€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: ……………..13.236,00 euros.
 • Famílies de dos membres: ………….22.594,00 euros.
 • Famílies de tres membres: …………30.668,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: ……..36.421,00 euros.

 

– PER SER BENEFICIARI DE L’AJUT DE BECA BÀSICA (300€) I QUANTIA FIXA PER EXCEL·LÈNCIA AL RENDIMENT ACADÈMIC (ENTRE 50€ I 125€) NO ES PODEN SUPERAR ELS SEGÜENTS LLINDARS ECONÒMICS:

 • Famílies d’un membre: ………………14.112,00 euros.
 • Famílies de dos membres: ………….24.089,00 euros.
 • Famílies de tres membres: ………….32.697,00 euros.
 • Famílies de quatre membres: ………38.831,00 euros.

 

 1. 4. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA A LA SEGÜENT ADREÇA:

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556

 

 1. NO CAL PRESENTAR EL RESGUARD de la presentació telemàtica de la beca a la secretaria del centre però és molt important conservar-lo fins la resolució de l’expedient.

 

6.- DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 30 DE SETEMBRE DE 2021.

 

 


PRESENTACIÓ DE BEQUES PER ALUMNES QUE REQUEREIXEN SUPORT EDUCATIU

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

 

DATA LÍMIT  DE PRESENTACIÓ: 30 DE SETEMBRE DE 2021


BEQUES DE MENJADOR, MATERIAL DIDÀCTIC I CASALS D’ESTIU 2021

Informació families

Sol·licitud d’ajut individual de menjador

Sol·licitud d’ajuts econòmics per a casals d’estiu i llibres escolars

Declaració jurada d’ingressos econòmics