Política de Privacitat Web

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L.

B63955298

Costa i Fornaguera, 2-14 08370 Calella

Email: escolesfreta@freta.cat

Finalitat L’escola  tractarà les dades per a les següents finalitats:

– Gestionar les dades a les quals l’escola accedeix com a conseqüència de la navegació.

– Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web.

Les dades tractades amb aquesta funcionalitat es conservaran mentre l’interessat/da sigui alumne/a o docent de l’escola.

– Informar a les famílies de les novetats de l’escola.

Aquestes dades només seran tractades fins el moment en què l’ usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació El tractament d’aquestes dades està legitimat per a l’execució de les obligacions contractuals, així com per el consentiment de l’interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquestes drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder se exercits a: Carrer Costa i Fornaguera, 2-14 – 08370 Calella (Barcelona) o a través del correu electrònic: escolesfreta@freta.cat

Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’entitat.

Termini de conservació FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. deixarà de tractar les seves dades quan deixi de ser alumne/a o docent de l’escola. Així com també, quan l’usuari de les xarxes socials deixi de seguir el compte.                                                                                                

Abans de l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

 FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. disposa de perfils a les xarxes socials amb la  finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant  la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenen les xarxes socials en les quals FRETA EDUCACIÓ MARESME, S.L. té perfil obert: