Presentació

MarisaHistòria

Als anys 60, Na Ma Lluïsa Abadia, “la Marisa”, va obrir l’acadèmia Centre d’Estudis Freta, en un local de l’actual plaça de les Tereses de Mataró. S’hi impartien classes de francès i anglès entre d’altres. De mica en mica, va anar creixent i es va traslladar a un altre local al carrer Amàlia. Al cap d’uns anys,es va començar a fer preparació per banca i Formació Professional (FP), per la qual cosa es va ampliar amb dos edificis més, al carrer d’en Moles. L’any 1987, es va traslladar tot a l’actual edifici al Passeig de Rocafonda.

Paral·lelament,  l’any 1975,  es va obrir un centre a Calella, al carrer Indústria, on s’impartien estudis de Formació Professional, idiomes, cursos d’estiu i altres. L’any 1995, es varen traslladar els estudis de secundària a un nou edifici al carrer Costa i Fornaguera. En aquell moment, s’amplia l’oferta amb l’Educació Infantil i es comença un P3 i un P4. Uns anys més tard,  es construeix  el nou edifici de Primària i Infantil, al carrer Jovara, al costat del de secundària.

L’any 2009, la fundadora, “la Marisa”, es jubila i el que va ser el Centre d’Estudis Freta i després, Escoles Freta, passa a mans dels seus fills en Xavier i Marta, amb l’actual denominació: FRETA EDUCACIÓ MARESME.

Les Escoles Freta, a Mataró i Calella, porten més de quaranta anys d’experiència al servei de l’ensenyament a la comarca del Maresme i rodalies.

Darrera el nom “Freta”, provinent del llatí CIVITAS FRACTA (S.XI) i que ja es troba en els orígens medievals de la ciutat de Mataró, hi ha unes escoles laiques, populars independents de qualsevol ideologia  plurals obertes a les necessitats actuals de la nostra societat i que contribueixen al desenvolupament global de l’educació i personalitat de l’infant fins a l’adolescent.

Trets d’identitat

Els nostres equipaments proporcionen un ambient ric,  on l’alumnat pot desenvolupar les diferents capacitats, alhora que es garanteix l’adquisició dels coneixements, unint, d’aquesta manera, el fet d’ensenyar i el d’educar. Educar no és només proporcionar coneixements i esperar que siguin apresos. Educar és un procés molt més ampli que comporta un compromís molt gran i que ens proposem compartir amb els nostres alumnes.

La línia d’actuació de l’escola Freta ha estat sempre la d’oferir a l’alumne nous ensenyaments dotats de tècniques innovadores. En aquest sentit, els mitjans humans i les noves tecnologies són els motors que mouen els nostres engranatges i  ens comprometem a assumir-los i compartir-los amb els vostres fills des de l’educació infantil fins a la universitat. Volem cercar i promoure la formació integral, plural i el respecte envers les idees dels companys. Volem educar per a la llibertat, la responsabilitat i la pau. Oferim a tots l’alumnat les mateixes possibilitats, acceptant la diversitat d’interessos i motivacions, i el fet que cadascú té el seu propi ritme d’aprenentatge.

Els canvis d’ordre econòmic, tecnològic i laboral són cada vegada més importants i l’educació dels nostres fills ha de portar-se a terme en un ambient acollidor, on els alumnes puguin desenvolupar les diferents capacitats,  alhora que es garanteixi l’adquisició de coneixements i  capacitats : la comprensió, la presa de decisions, l’habilitat per adaptar-se a noves situacions, la responsabilitat en el treball i el treball en equip. En definitiva, la capacitat per aprendre. Pretenem el desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes a través de l’adquisició de capacitats cognitives, psicomotrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social.

La confluència amb Europa i l’obertura de fronteres significa la presència d’altres cultures en el nostre medi social i escolar. L’escola té el repte d’educar en el respecte per la diversitat cultural i motivar l’interès per conèixer-la.