Educació Infantil

 

 

L’ Escola Freta de Calella ofereix el segon cicle de l’Educació Infantil P3-P4-P5.

En el marc de l’atenció personalitzada i afectiva, volem promoure el desenvolupament dels nens i nenes en tots els aspectes, de manera vivencial i experimental, amb projectes al llarg de tot el curs i de tota l’etapa. Volem persones sensibles i respectuoses tant a través de l’educació en valors,  fomentant la col·laboració, el respecte, la responsabilitat, i l’esforç, com a través de l’educació emocional que permet identificar les emocions bàsiques, expressar-les i gestionar-les. Estimulem en els nens  i nenes el pensament crític i creatiu, identificant i resolent dubtes que la seva pròpia curiositat o iniciativa els hi fa descobrir i, al mateix temps, expressant a través del llenguatge verbal, matemàtic, plàstic i musical, les seves vivències, les seves emocions i curiositats, iniciant-se, al mateix temps, a la lectoescriptura. Fem una especial atenció a l’aprenentatge de la Llengua Anglesa com a eina de comunicació en el món actual.

Orientació educativa

A la nostra escola donem molta importància al joc com a eina educativa per aprendre de manera lúdica i natural. És principalment amb el joc que desenvolupem els diferents projectes que caracteritzen l’escola.

El projecte de les emocions es treballa al llarg de tota l’etapa i es van introduint mitjançant diferents figures, contes, així com escoltant els sentiments dels propis alumnes.

Amb el projecte matemàtic de manipulació i experimentació potenciem el raonament crític i creatiu mitjançant la manipulació i l’experimentació, ajudant a l’alumne a desenvolupar les seves diferents qualitats amb el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples.

El projecte artístic ens permet treballar diferents personatges del món plàstic i artístic que dóna lloc a fer un munt de diverses activitats, tallers i sortides.

El projecte de lectoescriptura inicia als nens i nenes al món de la lectoescriptura a través dels contes de la “Casa de les Lletres”.

El projecte de Llengua Anglesa comença ja a P3 fins acabar els estudis a l’escola, amb una dedicació de més del 25% de la jornada lectiva. Els mestres només es dirigeixen als alumnes en anglès, assegurant un bon aprenentatge. Els nens i nenes aprenen, en aquesta etapa, de forma progressiva, natural i divertida.

Introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació més avançades per a l’alumnat.

Bits d’estimulació visual i de memòria.

Activitats extraescolars

L’escola promou activitats extraescolars dirigides per monitors/es i mestres de la pròpia escola, que garanteixen tant el funcionament correcte de les activitats com el seu encaix amb els objectius educatius que ens proposem.

Art creatiu, la dansa, jocs, psicomotricitat, piscina, iniciació esportiva a diferents esports (futbol, tennis,…), són exemples de les nostres propostes a partir de P3.

Consulta aquí les activitats extraescolars Infantil i Primària 2022-2023

Acció tutorial

L’acció tutorial és un dels eixos principals de la nostra escola. A través d’aquesta acció, l’equip docent acompanya i orienta l’alumnat al llarg de tota l’etapa. Realitzen entrevistes periòdiques amb els pares, elaboren informes d’avaluació individual i si detecten dificultats d’aprenentatge, prenen les decisions més adients amb l’orientació acadèmica de l’equip psicopedagògic de l’escola.

Instal·lacions

Menjador amb cuina pròpia amb menús elaborats i revisats per dietistes-nutricionistes
Aula de Psicomotricitat
Aula de música i dansa
Aules d’informàtica
Aula mòbil d’informàtica
Aules digitals
Piscina
Biblioteca

Calendari , horari i quotes

El curs acadèmic comença i acaba segons el calendari establert pel Departament d’Ensenyament.

L’horari escolar és de 9 a 13 hores  i de 15 a 17 hores  de dilluns a divendres. Per a l’alumnat que utilitza el servei de menjador l’horari és de 9 del matí fins a les 17 hores .

Les activitats extraescolars es realitzen de 17 a 18 hores.

La quota escolar és de 192,60€/ mes ( de setembre a juny)

Menjador fixe : 9,30€ ( de dilluns a divendres)

Menjador esporàdic: 11,70€

Activitats extraescolars 1 hora: 18,50€ (1 activitat x 4 hores al mes)

Activitats extraescolars 1’15hora: 22,10€ 1 activitat x 4 hores al mes)

Piscina horari lectiu: 19,60€

Piscina extraescolars 1 hora: 28,40€

Piscina extraescolars 1’15 hora: 32€

Acollida matinal fixe: 36€ / mes

Acollida matinal esporàdic: 3,60€ / dia