Instal·lacions

Instal·lacions Escola Freta Calella

EDIFICI INFANTIL – PRIMÀRIA

EDIFICI SECUNDÀRIA
– Aules informatitzades
– Aula de música
– Taller de tecnologia
– Taller d’ infermeria
– Taller de farmàcia
– Taller d’ administratiu
– Taller d’informàtica
– Taller d’educació Infantil
– Taller d’ higiene Bucodental
– Taller de dibuix
– Sala d’audiovisuals
– Laboratoris
– Sala d’actes
– Gimnàs
– Patis

 

Instal·lacions Escola Freta Mataró

EDIFICI SECUNDÀRIA
– Aules informatitzades
– Aula de música
– Taller de tecnologia
– Taller d’ infermeria
– Taller d’ajuda a la dependència
– Taller d’educació Infantil
– Taller d’ higiene Bucodental
– Laboratoris
– Sala d’actes
– Gimnàs
– Patis