Preinscripció i Matrícula: Batxillerat

Calendari de Preinscripció i Matrícula

Presentació de sol·licituds: Del 14 al 21 de maig de 2019

Presentació de documentació: Fins al 23 de maig de 2019

Llistes amb el barem provisional: 4 de juny de 2019

Reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019

Sorteig: 18 de juny de 2019

Llistes definitives: 21 de juny de 2019

Llistes d’admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Període de matriculació: Del 9 al 15 de juliol de 2019
Període de matriculació extraordinària (alumnes pendents de l’avaluació de setembre) : del 6 al 10 de setembre de 2019

TRÀMIT PREINSCRIPCIÓ (No s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper)

La sol·licitud s’ha de presentar de forma electrònica o en suport informàtic a través del següent enllaç:

Preinscripció Batxillerat

Per poder utilitzar el formulari electrònic, el tutor legal (si l’alumne/a és menor d’edat o l’alumne/a en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar al servei d’identificació idcat Mòbil (o altres certificats digitals) amb el número d’identificació de l’alumne (IDALU).

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació identificativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a.

Qui no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica, podran utilitzar el formulari en suport informàtic  disponible al web del Departament d’Ensenyament.

En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, juntament amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Documentació que cal presentar:

Si l’aspirant ha fet la sol·licitud electrònica, no cal presentar cap documentació d’identificació; si ha fet ús del formulari en suport informàtic ha de presentar, juntament amb el comprovant de al sol·licitud imprès i signat:

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:


Documentació per a la matrícula  (Del 9 al 15 de juliol de 2019)